Z kart historii szkoły w Okszowie
Najważniejsze wydarzenia z życia naszej Szkoły od chwili jej powstania aż do dnia dzisiejszego...
Relacja z obchodów 80-lecia ZSRCKU w Okszowie
Biblioteka ZSRCKU w Okszowie
Tutaj dowiesz się szczegółów o szkołach, jakie czekają na Ciebie w  naszym Zespole
Grono Pedagogiczne Szkoły
Listy absolwentów Szkoły
Samorząd Szkolny
Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSRCKU w Okszowie
Aktualności z życia szkoły
Zamówienia publiczne
Klinknij, aby wysłać pocztę elektoniczną
 

NASZ PATRON

 
Marszałek Polski Józef Klemens Piłsudski na Ziemi Chełmskiej
 

Rok 1901 - po ucieczce z obserwacji w szpitalu w Petersburgu Józef Piłsudski w czerwcu nocował w Chełmie (u Filipowicza, w pokoju przy aptece na ulicy Lubelskiej).
Rok 1915 - we wrześniu przebywał w Chełmie Piłsudski podczas pościgu za armia rosyjską i marszu I Brygady Legionów na wschód. Bug przekroczył pod Dubienką.
Rok 1920 - 19 marca Marszałek Józef Piłsudski dokonał w Chełmie dekoracji sztandarów pułkowych kawalerii.
Rok 1921 - 19 marca Marszałek Józef Piłsudski dokonał dekoracji sztandaru I Puku Szwoleżerów, w uznaniu zasług, wojennym bojowym Orderem Virtuti Militari V klasy. Odznaczono również bohaterskich żołnierzy.

Rok 1925 - 7 czerwca. Marszałek Józef Piłsudski gościł w Okszowie na uroczystości poświęcenia Szkoły Rolniczej, noszącej imię "Komendanta Józefa Piłsudskiego".

Rok 1928 - reprezentacyjną ulicę nowo wznoszonego osiedla kolejowego nazwano Alejami Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Rok 1990 - 3 września. Kurator Michał Paterkowski przywrócił szkole imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 
 

<< Powrót